Informatie

Op locatie De Bron zijn we bijna alle dagdelen geopend, op woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag niet..
Op dinsdagmiddag hebben we een peuterplusgroep, voor de oudere peuter.

’s Morgens verwachten wij de kinderen tussen 8.30 – 8.45 uur, ophalen tussen 12.15 – 12.30 uur.
’s Middags brengen tussen 13.00 – 13.15 uur en ophalen tussen 16.45 – 17.00 uur.

We hebben de volgende combinaties:
maandagmorgen – donderdagmorgen
maandagmiddag – woensdagmorgen
dinsdagmorgen – vrijdagmorgen

Onze voorkeur gaat uit naar minimaal 2 dagdelen. Uw kind went dan sneller, heeft meer profijt van het programma dat we aanbieden en we kunnen een beter beeld vormen van zijn/haar ontwikkeling.
U kunt, desgewenst, wel met 1 dagdeel beginnen.
We houden liefst zo veel mogelijk vast aan deze combinaties omdat de leidsters én de kinderen dan bekend zijn.
Ieder kind heeft een mentor. Zij is eindverantwoordelijk voor uw peuter en zal u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw peuter.

De plusgroep is een verdieping op de gewone groep.  Zie verder.

Zit uw kind al bij een andere vorm van opvang maar hebt u wel belangstelling voor de plusgroep van Benjamin, dan is dat zeker bespreekbaar. U kunt vrijblijvend komen kijken of een afspraak inplannen. Gelijk aanmelden? Ook dat kan bij ‘Aanmelden’.