Oudercommissie

We hechten veel waarde aan een nauwe samenwerking met ouders. De oudercommissie vertegenwoordigt de kinderen en ouders verbonden en adviseert de leiding van Benjamin ten aanzien van een aantal belangrijke aspecten.

Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie adviesrecht over:
* het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
* het pedagogisch beleidsplan;
* voedingsaangelegenheden van algemene aard;
* de klachtenregeling;
* prijswijzigingen;
* de wijze van uitvoering van het beleid met betrekking tot inzet van personeel;
* openingstijden.

Hieronder vindt u het reglement.

De OC heeft op dit moment nog geen leden. Wilt u graag deel uit maken van onze oudercommissie, of wilt u meer over de activiteiten, neem dan contact op met ons. U bent van harte welkom!