Identiteit

Peuterspeelzaal Benjamin hoort bij de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel.  Wij werken en leven vanuit het geloof in God, onze Zaligmaker.

‘En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem’ 1 Johannes 4:16

Het christelijke karakter is een geïntegreerd onderdeel in alles wat we doen. We geven hier vorm aan door te vertellen uit de Bijbel, met behulp van mooie platen of voorwerpen; door een verwerking te maken, Bijbelse liedjes te zingen en met elkaar te bidden. Ook besteden we aandacht aan de christelijke feestdagen.