GGD

Alles op orde

Jaarlijks worden wij geïnspecteerd door de GGD. Naar aanleiding van deze inspecties worden rapporten opgesteld.

Deze rapporten kunt u hieronder downloaden.

De Bron: laatste inspectierapport

De Wegwijzer: Laatste inspectierapport

Er wordt bijvoorbeeld gelet op veiligheid, het aantal kinderen (max. 16 per dagdeel), de diploma’s van onze medewerkers en  hun Verklaring omtrent Gedrag, het vier-ogen-beleid en de Meldcode. Maar ook wordt er gekeken naar het pedagogisch beleid: hoe gaan we met de kinderen om, worden ze voldoende gezien en gestimuleerd, is er maatwerk enzovoort.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.landelijkregisterkinderopvang.nl