Missie

We willen zorgen voor een goede start voor ieder kind.

We creëren daarvoor een liefdevolle omgeving en handelen vanuit Bijbelse normen en waarden. Iedereen mag zich welkom weten.  Omdat veiligheid en geborgenheid aan de basis van een gezonde ontwikkeling liggen, is dat het belangrijkste wat we de kinderen bieden, naast een uitnodigende speelomgeving.

Kinderen moeten kansen krijgen om te groeien in kennis, maar ook in zelfstandigheid, zelfredzaamheid en  verantwoordelijkheid. De speelomgeving en onze relatie met de kinderen is ook daarop gericht, met oog voor het unieke kind.