ABC van Benjamin

Hieronder vind je in alfabetische volgorde informatie over Benjamin. Mis je nog informatie? Laat het ons gerust weten.

V

Vakanties

Voor de vakanties verwijzen wij u naar de website van de scholen.

Als uw kind op De Bron zit: www.debronlunteren.nl

Als uw kind op De Wegwijzer zit: www.dewegwijzerlunteren.nl

 

A

Aanmelden

Fijn dat u interesse heeft in de peuterspeelzaal. U kunt uw kind inschrijven vanaf de leeftijd van 1 jaar.

d.m.v. de volgende link komt u bij onze aanmeldpagina.

https://www.peuterspeelzaalbenjamin.nl/locatie-de-bron/aanmelden/

C

Contract

Ouders ontvangen 6 weken voor de start op Benjamin een contract, samen met de algemene voorwaarden van Benjamin. Op het contract staat het LRK-nummer, het aantal uren en het uurtarief. Dit contract dient te worden ondertekend en teruggestuurd.

D

Digi-D

Deze is nodig om de Kinderopvangtoeslag aan te vragen. Zie www.digid.nl/aanvragen

K

Kinderopvangtoeslag ja of nee

Tweeverdieners hebben recht op Kinderopvangtoeslag (KOT). Op www.toeslagen.nl is alles te vinden over het aanvragen van de KOT, over veranderingen doorgeven en proefberekeningen maken.

Eenverdieners hebben geen recht op Kinderopvangtoeslag. Zij krijgen dezelfde korting maar dan via de gemeente. Zij dienen een formulier ‘Geen recht op Kinderopvangtoeslag’ aan te leveren
samen met een ’Inkomensverklaring’. Zie ook onder  ‘Inkomensverklaring’.

Dus als een- óf tweeverdiener betaalt u evenveel!

Kosten

Het bruto-uurtarief voor 2021 € 8,46.
Het netto-uurtarief is afhankelijk van uw inkomen.

Voorbeeld: Het verzamelinkomen is € 60.000: nog te betalen € 24,03 per maand (€ 2,06 x 3,5 u (1 ochtend) x 40 wk : 12 mnd = € 24,03 per maand). Zie tabel kinderopvangtoeslag.

 

 

I

Inkomensverklaring

Dit document is op te vragen bij de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl of via 0800 0543 en is nodig als ouders géén recht hebben op kinderopvangtoeslag. Benjamin berekent
de ouderbijdrage, afhankelijk van het inkomen. De gemeente vult de rest aan en gebruikt daarvoor de tabel voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Als ouders geen inkomensverklaring willen
aanleveren, komen zij automatisch in de hoogste groep.

Met inkomensverklaringen wordt uiterst vertrouwelijk omgegaan.

 

Inspectierapport GGD

Via de onderstaande link, komt u bij alle informatie die relevant is.

Dit betreft o.a. de informatie over GGD inspectierapporten

 

 

L

LRK-nummer

Ons LRK-nummer staat  geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit is nodig om de Kinderopvangtoeslag te
kunnen aanvragen en is te vinden op onze website.

Iedere locatie heeft een eigen nummer.

Leeftijd voor Benjamin

Een peuter is welkom vanaf de 2e verjaardag.  Aanmelden kan vanaf 1 jaar.

Bij de 4e verjaardag wordt een kind automatisch uitgeschreven.

Als een kind nog niet in groep 1 kan starten, dan is er in overleg verlenging mogelijk.

P

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

Hier kunt u ons protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag downloaden.

Pedagogisch beleidsplan

Hier kunt u ons pedagogisch beleidsplan downloaden.

 

Pedagogisch coach

Hier vindt u ons opleidingsplan voor Benjamin

opleidingsplan versie 2022

R

Rekentool Belastingdienst

Rekentool voor de toeslagen (belastingdienst)

S

Speelzaal of opvang?

Speelzaal: de naam speelzaal is officieel ingewisseld voor (peuter)opvang omdat we nu onder de wet Kinderopvang vallen. Maar toch dekt de naam ‘speelzaal’ meer de lading van ons programma.
Peuters mogen spelen en ontdekken in een uitdagende speelzaal, het leren volgt vanzelf. En of u nu wel of niet gaat werken, voor uw peuter maakt het geen verschil!

Stagiaires

Hieronder vindt u ons beleid betreft stagiaires.

beleidsstuk stagiaires